Copyright 2021 - Build A Joomla Website -
f t g m
สำนักงาน ช.พ.ค.ลำพูน
(สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ช่วยเพื่อครูลำพูน)

ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เลขที่ 36  หมู่ที่ 4
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
โทร 08-5695-9838
ID Line: 0856959838
E-mail : cpklpn@gmail.com

https://www.facebook.com/cpk9838

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน