เรียนเชิญคณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูลำพูน(ช.พ.ค.) ทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

ในวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.

ณ.ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน 1

 

 

**********************************

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน