กำหนดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ.ห้องประชุมจามจุลี สพป.ลำพูน 1

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน