เรียนเชิญ

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูลำพูน

(ช.พ.ค.ลำพูน) ทุกท่าน

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 

ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

ณ.ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน 1

 

***************************

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.ลำพูน)

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูลำพูน (ช.พ.ค.ลำพูน)

เป็นกรณีพิเศษ

(ประเภทสามัญและสมทบ)

เนื่องในโอกาศครบรอบ 46 ปี

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 ******************

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์

ระเบียบการรับสมัคร

ใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน