06

การจัดเก็บเงินสงเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค.ลำพูน เดือน พฤษภาคม 2563

 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค.ลำพูน เดือน มิถุนายน 2563

 

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน 

ประชุมด่วน

ในวันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 13.00 น.

ณ.ห้องประชุมทานตะวัน

สพป.ลำพูน เขต 1

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน