สรุปการชำระเงิน ปี 2562

มกราคม  240+50
กุมภาพันธ์  120
มีนาคม  240
เมษายน  240
พฤษภาคม  280
มิถุนายน  160
กรกฎาคม  160
สิงหาคม  240
กันยายน  200
ตุลาคม  280
พฤษจิกายน  280
ธันวาคม  280
รวม  2720

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน