1.เปิดรายชื่อสมาชิก

2.กด Ctrl + F

3.พิมพ์ชื่อ-สกุล ลงในช่อง  "ค้นหาในเอกสาร"

4.กด Enter

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน