วิธีใช้การเข้าใช้งานในส่วนของสมาชิก ชพค.ลำพูน
        1. ชื่อผู้ใช้งานประกอบด้วยเลขทะเบียนสมาชิกจำนวน 5 หลัก กรณีเลขทะเบียนสมาชิกไม่ถึง 5 หลัก ให้เติมเลขศูนย์ (0) ด้านหน้าเลขทะเบียนสมาชิกให้ครบ 5 หลัก และรหัสผ่านทางสมาคมออกให้   
        2. หากสมาชิกจำรหัสผ่านไม่ได้ให้ให้คลิกที่ ลืมรหัสหรือไม่ทราบรหัสผ่าน ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลเลขทะเบียนสมาชิกจำนวน 5 หลัก และป้อนวันเดือนปีเกิด รูปแบบการป้อน วันเกิดจำนวน 2 หลัก เดือนเกิดเป็นเดือนไทย และ ปี พ.ศ.ที่เกิด
               2.1 ตัวอย่าง เกิดวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2510 ให้ป้อนเป็น วันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2510คลิก ขอรับรหัส ระบบจะแจ้งรหัสผ่านให้กับสมาชิก เป็นเลขจำนวน 4 หลัก เมื่อได้รับรหัสให้สมาชิกนำรหัสไปป้อนเป็นรหัสผ่าน พร้อมกับเลขทะเบียนสมาชิกจำนวน 5 หลักอีกครั้ง สมาชิกจะสามารถเข้าใช้งาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของทางสมาคม
               2.2 หากระบบแจ้งว่า “ลืมรหัสผ่าน ไม่พบข้อมูล กรุณาตรวจสอบ เลขที่สมาชิก” สมาชิกอาจจะกรอกข้อมูลผิด หรือ อาจจะไม่มีข้อมูล วันเดือนปีเกิด ในฐานข้อมูลของสมาคม โปรดให้ท่านติดต่อทางสมาคมด้วยตนเอง หรือ โทรศัพท์ติดต่อกับสมาคม
02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน